Уважаеми колеги,

В своята професионална практика всеки от нас ежедневно прилага натрупаните знания и умения, за да окаже подкрепа на децата и техните семейства. Една голяма част от заявките на родителите е свързана с установяване потенциала на децата, определяне на проблемните области и/или силните страни в тяхното развитие. Това налага използването на подходящи инструменти за психологична оценка (адаптирани и стандартизирани), а за съжаление всеизвестен факт е недостигът на такива. Именно поради това екип от специалисти се ангажира със започването на проучване, озаглавено „Проучване на практиката за психологична оценка на развитието при деца от 0 до 7г. и използваните за тази цел инструмент и от специалистите в България“. Неговата цел е събиране и обобщаване на информация за инструментите, които са налични, достъпни и реално използвани от специалистите у нас. Предвижда се в него да се включат психолози, работещи в сферата на здравеопазването (детска психиатрия, педиатрични отделения, ДКЦ-та и други медицински центрове), образованието (детски ясли и градини) и социалните услуги (центрове за работа с деца) от цялата страна.

Получените резултати ще позволят изготвянето на доклад с изводи и препоръки за практически мерки, които да подобрят работата на всички нас и по-конкретно практиката на психолозите, ангажирани с деца на възраст 0-7 г.

Молим за Вашето съдействие и подкрепа, която бихте могли да окажете, като попълните изготвената за целта анкета.

Проучването се провежда с подкрепата на Дружество на психолозите в България, Национална мрежа за децата, UNICEF Bulgaria, Българска асоциация по клинична психология, i - Research Statistical Solutions.

Благодарим предварително за съдействието!

С уважение,

Екипът на проучването

e-mail: psyassessment.bg@gmail.com
website: psyassessment.org