Уважаеми колеги,

В своята професионална практика всеки от нас ежедневно прилага натрупаните знания и умения, за да окаже подкрепа на децата и техните семейства. Една голяма част от заявките на родителите е свързана с установяване потенциала на децата, определяне на проблемните области и/или силните страни в тяхното развитие. Това налага използването на подходящи инструменти за психологична оценка (адаптирани и стандартизирани), а за съжаление всеизвестен факт е недостигът на такива у нас. Именно поради това през 2017 г. екип от специалисти, представители на практиката и университети, стартира проучване, „Проучване на практиката за психологична оценка на развитието при деца от 0 до 7 г. и използваните за тази цел инструменти от специалистите в България“. Целта ни бе да съберем и обобщим информация за инструментите, които са налични, достъпни и реално използвани от специалистите, работещи в сферата на здравеопазването, образованието и социалните услуги, в съдебната система и др.

През 2020 г. проведохме втори етап. Сега, три години по-късно започваме трети етап на същото проучване. То е насочено към определяне и прецизиране на актуално случващото се в България по отношение психологичната практика в изследването на деца в ранна и предучилищна възраст.

Много от Вас тогава ни подкрепихте. Сега отново молим за Вашето съдействие и подкрепа, която бихте могли да окажете, като попълните изготвената за целта анкета

Благодарим предварително! С уважение,
Екипът на проучването

e-mail: psyassessment.bg@gmail.com
website: psyassessment.org